Houston Downtown Tower

Scale: 1”= 60’-0”
Houston, Texas